شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
+ [وبلاگ] مرد يعني كار و كار و كار و كار - http://bia2jigar.ParsiBlog.com/Posts/56/%e3%d1%cf+%ed%da%e4%ed+%df%c7%d1+%e6+%df%c7%d1+%e6+%df%c7%d1+%e6+%df%c7%d1/
چه خبره اين همه كار؟ هر چيزي به حدش
+ [وبلاگ] دلتنگييييييييييي... - http://bia2jigar.ParsiBlog.com/Posts/14/%cf%e1%ca%e4%90%ed%ed%ed%ed%ed%ed%ed%ed%ed%ed%ed.../
جيگر نامه واسه معرفي خودت چه متن حالي گذاشتي توي وبت
+ [وبلاگ] آيا ارزشش را داشت؟ - http://bia2jigar.ParsiBlog.com/Posts/11/%c2%ed%c7+%c7%d1%d2%d4%d4+%d1%c7+%cf%c7%d4%ca%bf/
← اف1 ✿
واقعاجالب بود ولي من به اين نتيجه رسيدم كه زندگي بدون اينترنت=هيچ.......ولي مي خوام اگه شداين نتيجموعوض كنم
درب کنسرو بازکن برقی
جيگر نامه
رتبه 0
0 برگزیده
503 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جيگر نامه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top