سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر کی خونده خندیده!!!

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شعر مرد چهار زنه

دوستی داشتم لرستانی                            یار دیرینه ی دبستانی

دیدمش بعد سالیان دراز                       همرهش چار زن همه طناز

مات و مبهوت گشتم از حالش                   که لری آهوان به دنبالش

گفتمش: چهار زن ؟ خدا برکت !               تو چگونه کنی ز جا حرکت

گفت : این کار ماجرا دارد                        هر یکی حکمتی جدا دارد

ادامه مطلب