سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر کی خونده خندیده!!!

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حالا واجبیلِش خوب هست…؟

حَج آقا پودر بیداشتی دِری…؟   /  

ــ چی نِنه …؟   /  

ــ پودر بیداشتی  …!! / 

ــ واجبی مِخی…؟ /

ــ ها…واجبیل…!! /

ــ خوب بگو واجبی دیگه پودر بیداشتی چیه…!! بفرما..! /

ــ چند رَفت..!! /

ــ سیصد تِمَن..! /

ــ مُو همیشه دویست تِمَن مِخِرُم …!! ــ یارانه ها گیرون رفته نِنه…!!! /

 

ادامه مطلب