سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر کی خونده خندیده!!!

صفحه خانگی پارسی یار درباره

نامه ی تهران جدید به طهران قدیم

الا ای کـــــودکی هــــــــــایم کجایی؟ / کجــــــــــــا شد راه و رسم  آشنایی؟

اگـــــر از مخلصت جویـــــــــای حالی / به غیــــر از دوری ات نبوَد ملالی

شوم قربان تــــــــــــــای دسته دارت / منـــــــــم در حســرت آن روزگارت

به غیر از چند عکس نصفــه- نیمـــــه / ندارم سهــــــم از ایـــــــــــام قدیمه

 

ادامه مطلب...